American Airlines Group Inc (AAL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 8 965 000 12 431 000 6 864 000 3 826 000 4 760 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 892 000 615 000 666 000 621 000 495 000
Należności w tys. USD 2 138 000 1 505 000 1 342 000 1 750 000 1 706 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 21 496 000 19 006 000 16 569 000 18 311 000 18 096 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,56 0,77 0,54 0,34 0,38

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($8 965 000K + $892 000K + $2 138 000K) ÷ $21 496 000K
= 0,56


Analiza porównawcza

2022