American Airlines Group Inc (AAL)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 48 971 000 29 882 000 17 337 000 45 768 000 44 541 000
Property, plant and equipment w tys. USD 30 200 000 29 537 000 31 699 000 34 995 000 34 098 000
Rotacja aktywów trwałych 1,62 1,01 0,55 1,31 1,31

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $48 971 000K ÷ $30 200 000K
= 1,62


Analiza porównawcza

2022