American Airlines Group Inc (AAL)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 48 971 000 29 882 000 17 337 000 45 768 000 44 541 000
Aktywa razem w tys. USD 64 716 000 66 467 000 62 008 000 59 995 000 60 580 000
Rotacja aktywów razem 0,76 0,45 0,28 0,76 0,74

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $48 971 000K ÷ $64 716 000K
= 0,76


Analiza porównawcza

2022