American Airlines Group Inc (AAL)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 29 882 000 17 337 000 45 768 000 44 541 000 42 207 000
Aktywa razem w tys. USD 66 467 000 62 008 000 59 995 000 60 580 000 51 396 000
Rotacja aktywów razem 0,45 0,28 0,76 0,74 0,82

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $29 882 000K ÷ $66 467 000K
= 0,45


Analiza porównawcza

2021