American Airlines Group Inc (AAL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 127 000 -1 993 000 -8 885 000 1 686 000 1 412 000 1 919 000
Amortyzacja 2 298 000 2 335 000 2 370 000 2 318 000 2 159 000 2 017 000
Zmiana stanu należności 633 000 163 000 -408 000 44 000 -46 000 158 000
Zmiana stanu zapasów 484 000 181 000 -237 000 329 000 163 000 265 000
Zmiana stanu gotówki -3 466 000 5 567 000 3 038 000 -934 000 -306 000 -1 293 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 173 000 704 000 -6 543 000 3 815 000 3 533 000 4 744 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 546 000 -208 000 -1 958 000 -4 268 000 -3 745 000 -5 971 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 636 000 -5 983 000 -4 342 000 -2 243 000 -1 973 000 -3 626 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 631 000 5 288 000 10 994 000 -1 568 000 -1 672 000 -1 145 000