American Airlines Group Inc (AAL)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD -5 065 000 -11 078 000 3 700 000 3 443 000 4 770 000
Aktywa razem w tys. USD 66 467 000 62 008 000 59 995 000 60 580 000 51 396 000
Operacyjny ROA -7,62% -17,87% 6,17% 5,68% 9,28%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $-5 065 000K ÷ $66 467 000K
= -7,62%


Analiza porównawcza

2021