American Airlines Group Inc (AAL)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Zapasy w tys. USD 2 279 000 2 215 000 2 273 000 2 002 000 1 795 000 1 851 000 1 789 000 1 658 000
Rotacja zapasów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $0K ÷ $2 279 000K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022/Q4