American Airlines Group Inc (AAL)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Zapasy w tys. USD 2 400 000 2 461 000 2 280 000 2 308 000 2 279 000 2 215 000 2 273 000 2 002 000
Rotacja zapasów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023/Q4 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $0K ÷ $2 400 000K
= 0,00


Analiza porównawcza

2023/Q4