American Airlines Group Inc (AAL)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 10 582 000 12 061 000 11 493 000 8 965 000 11 232 000 12 522 000 12 484 000 12 431 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 719 000 822 000 907 000 892 000 986 000 898 000 787 000 615 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 24 380 000 24 316 000 24 590 000 21 496 000 21 970 000 22 770 000 21 866 000 19 006 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,46 0,53 0,50 0,46 0,56 0,59 0,61 0,69

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($10 582 000K + $719 000K) ÷ $24 380 000K
= 0,46


Analiza porównawcza

2023/Q3