XPO Inc (XPO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 544 000 436 000 1 004 000 520 000 254 000 801 000 629 000 2 054 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 257 000 271 000 279 000 572 000 284 000 492 000 505 000 430 000
Należności w tys. USD 2 013 000 2 190 000 2 248 000 4 210 000 1 987 000 3 171 000 3 137 000 2 886 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 442 000 2 634 000 3 432 000 5 076 000 2 527 000 4 377 000 4 176 000 5 153 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,15 1,10 1,03 1,04 1,00 1,02 1,02 1,04

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($544 000K + $257 000K + $2 013 000K) ÷ $2 442 000K
= 1,15


Analiza porównawcza

2022/Q3

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
XPO Inc
XPO
1,15
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
JBHT
1,43
Old Dominion Freight Line, Inc.
ODFL
1,74