XPO Logistics Inc (XPO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 520 000 2 054 000 377 000 502 000 396 900
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 572 000 430 000 465 000 590 000 465 700
Należności w tys. USD 4 210 000 2 886 000 2 500 000 2 596 000 2 725 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 076 000 5 153 000 3 258 000 3 313 000 2 997 100
Wskaźnik płynności szybkiej 1,04 1,04 1,03 1,11 1,20

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($520 000K + $572 000K + $4 210 000K) ÷ $5 076 000K
= 1,04


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
XPO Logistics Inc
XPO
1,04
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
JBHT
1,32