XPO Inc (XPO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 412 000 460 000 260 000 2 054 000 377 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 208 000 199 000 286 000 430 000 465 000
Należności w tys. USD 973 000 954 000 2 105 000 2 886 000 2 500 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 590 000 1 507 000 2 538 000 5 153 000 3 258 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,00 1,07 1,04 1,04 1,03

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($412 000K + $208 000K + $973 000K) ÷ $1 590 000K
= 1,00


Analiza porównawcza

2023