XPO Inc (XPO)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 335 000 2 473 000 3 514 000 5 369 000 5 182 000
Aktywa razem w tys. USD 7 492 000 6 269 000 8 707 000 16 169 000 14 128 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,45 0,39 0,40 0,33 0,37

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $3 335 000K ÷ $7 492 000K
= 0,45


Analiza porównawcza

2023