XPO Logistics Inc (XPO)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 7 028 000 5 369 000 5 182 000 3 902 000 4 417 500
Kapitał własny w tys. USD 2 276 000 2 709 000 2 743 000 3 575 000 3 604 400
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 3,09 1,98 1,89 1,09 1,23

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $7 028 000K ÷ $2 276 000K
= 3,09