XPO Inc (XPO)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 473 000 3 514 000 5 369 000 5 182 000 3 902 000
Kapitał własny w tys. USD 1 012 000 1 138 000 2 709 000 2 743 000 3 575 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 2,44 3,09 1,98 1,89 1,09

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $2 473 000K ÷ $1 012 000K
= 2,44


Analiza porównawcza

2022