XPO Inc (XPO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 630 000 2 677 000 5 370 000 3 342 000 3 688 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 507 000 2 538 000 5 153 000 3 258 000 3 313 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,08 1,05 1,04 1,03 1,11

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 630 000K ÷ $1 507 000K
= 1,08


Analiza porównawcza

2022