XPO Logistics Inc (XPO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 5 354 000 5 370 000 3 342 000 3 688 000 3 587 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 076 000 5 153 000 3 258 000 3 313 000 2 997 100
Wskaźnik płynności bieżącej 1,05 1,04 1,03 1,11 1,20

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $5 354 000K ÷ $5 076 000K
= 1,05