XPO Inc (XPO)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 8,09 6,08 5,63 6,66 6,66
Rotacja zobowiązań 9,49 8,06 6,26 7,18 7,16
Rotacja kapitału pracującego 62,75 92,13 74,89 198,19 46,08

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 45,12 60,00 64,82 54,81 54,84
Cykl zobowiązań dni 38,46 45,29 58,34 50,86 50,95

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 4,21 7,08 6,11 6,16 6,63
Rotacja aktywów razem 1,23 1,47 1,01 1,18 1,41