XPO Inc (XPO)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 4 945 000 17 890 000 7 852 000 8 303 000 9 013 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 521 000 2 220 000 1 255 000 1 157 000 1 258 000
Rotacja zobowiązań 9,49 8,06 6,26 7,18 7,16

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $4 945 000K ÷ $521 000K
= 9,49


Analiza porównawcza

2022