XPO Inc (XPO)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 7 718 000 12 806 000 16 252 000 16 648 000 17 279 000
Aktywa razem w tys. USD 6 269 000 8 707 000 16 169 000 14 128 000 12 270 000
Rotacja aktywów razem 1,23 1,47 1,01 1,18 1,41

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $7 718 000K ÷ $6 269 000K
= 1,23


Analiza porównawcza

2022