XPO Inc (XPO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 460 000 260 000 2 054 000 377 000 502 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 199 000 286 000 430 000 465 000 590 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 507 000 2 538 000 5 153 000 3 258 000 3 313 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,44 0,22 0,48 0,26 0,33

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($460 000K + $199 000K) ÷ $1 507 000K
= 0,44


Analiza porównawcza

2022