XPO Logistics Inc (XPO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 520 000 2 054 000 377 000 502 000 396 900
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 572 000 430 000 465 000 590 000 465 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 076 000 5 153 000 3 258 000 3 313 000 2 997 100
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,22 0,48 0,26 0,33 0,29

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($520 000K + $572 000K) ÷ $5 076 000K
= 0,22