Sonoco Products Co. (SON)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 719 780 1 199 110 1 244 440 1 193 140 1 189 720
Aktywa razem w tys. USD 7 052 940 5 073 240 5 277 260 5 126 290 4 583 460
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,39 0,24 0,24 0,23 0,26

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 719 780K ÷ $7 052 940K
= 0,39