Sonoco Products Co. (SON)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 227 438 170 978 564 848 145 283 120 389
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 76 054 74 034 52 564 60 202 55 784
Należności w tys. USD 962 204 851 552 762 444 811 903 849 335
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 743 900 1 525 760 1 511 630 1 404 490 1 082 930
Wskaźnik płynności szybkiej 0,73 0,72 0,91 0,72 0,95

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($227 438K + $76 054K + $962 204K) ÷ $1 743 900K
= 0,73