Sonoco Products Co. (SON)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 7 250 550 5 590 440 5 237 440 5 374 210 5 390 940
Property, plant and equipment w tys. USD 1 710 400 1 297 500 1 244 110 1 286 840 1 233 820
Rotacja aktywów trwałych 4,24 4,31 4,21 4,18 4,37

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $7 250 550K ÷ $1 710 400K
= 4,24