Sonoco Products Co. (SON)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 7 250 550 5 590 440 5 237 440 5 374 210 5 390 940
Aktywa razem w tys. USD 7 052 940 5 073 240 5 277 260 5 126 290 4 583 460
Rotacja aktywów razem 1,03 1,10 0,99 1,05 1,18

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $7 250 550K ÷ $7 052 940K
= 1,03