Sonoco Products Co. (SON)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 5 810 900 4 528 530 4 191 100 4 316 380 4 349 930
Zobowiązania handlowe w tys. USD 818 885 721 312 536 939 537 764 556 011
Rotacja zobowiązań 7,10 6,28 7,81 8,03 7,82

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $5 810 900K ÷ $818 885K
= 7,10