Sonoco Products Co. (SON)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 5 810 900 4 528 530 4 191 100 4 316 380 4 349 930
Zapasy w tys. USD 1 095 560 562 113 450 691 503 808 493 764
Rotacja zapasów 5,30 8,06 9,30 8,57 8,81

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $5 810 900K ÷ $1 095 560K
= 5,30