Sonoco Products Co. (SON)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 361 250 1 658 680 1 830 550 1 521 200 1 519 270
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 743 900 1 525 760 1 511 630 1 404 490 1 082 930
Wskaźnik płynności bieżącej 1,35 1,09 1,21 1,08 1,40

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 361 250K ÷ $1 743 900K
= 1,35