Sonoco Products Co. (SON)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 466 437 -85 477 207 463 291 785 313 560
Kapitał własny w tys. USD 2 065 810 1 837 440 1 899 600 1 802 680 1 759 090
ROE 22,58% -4,65% 10,92% 16,19% 17,83%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $466 437K ÷ $2 065 810K
= 22,58%