Sonoco Products Co. (SON)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa razem w tys. USD 7 052 940 5 073 240 5 277 260 5 126 290 4 583 460
Kapitał własny w tys. USD 2 065 810 1 837 440 1 899 600 1 802 680 1 759 090
Wskaźnik dźwigni finansowej 3,41 2,76 2,78 2,84 2,61

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $7 052 940K ÷ $2 065 810K
= 3,41