Sally Beauty Holdings Inc (SBH)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
2022/Q1
(31 gru 2021)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
2021/Q3
(30 cze 2021)
2021/Q2
(31 mar 2021)
2021/Q1
(31 gru 2020)
2020/Q4
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 101 318 227 413 298 140 801 918 270 317 408 321 537 644 514 151
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 59 806 50 990 45 396 89 372 46 928 42 278 44 300 48 014
Należności w tys. USD 67 373 60 715 66 156 133 162 76 439 66 156 67 950 56 429
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 774 961 574 269 681 752 1 329 760 650 205 875 051 590 336 563 362
Wskaźnik płynności szybkiej 0,29 0,59 0,60 0,77 0,61 0,59 1,10 1,10

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($101 318K + $59 806K + $67 373K) ÷ $774 961K
= 0,29


Analiza porównawcza

2022/Q3

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Sally Beauty Holdings Inc
SBH
0,29
e.l.f. Beauty Inc
ELF
2,31