Sally Beauty Holdings Inc (SBH)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 829 950 1 896 400 1 921 660 1 798 740 1 965 870
Zobowiązania handlowe w tys. USD 258 884 275 717 291 632 236 333 278 688
Rotacja zobowiązań 7,07 6,88 6,59 7,61 7,05

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 829 950K ÷ $258 884K
= 7,07


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja zobowiązań
Sally Beauty Holdings Inc
SBH
7,07
e.l.f. Beauty Inc
ELF
6,00