Sally Beauty Holdings Inc (SBH)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 123 001 70 558 400 959 514 151 71 495
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 53 903 53 192 44 686 48 014 34 612
Należności w tys. USD 75 875 72 277 66 581 56 429 104 539
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 579 257 667 914 664 881 563 362 456 079
Wskaźnik płynności szybkiej 0,44 0,29 0,77 1,10 0,46

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($123 001K + $53 903K + $75 875K) ÷ $579 257K
= 0,44


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Sally Beauty Holdings Inc
SBH
0,44
e.l.f. Beauty Inc
ELF
2,06