Sally Beauty Holdings Inc (SBH)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 801 918 514 151 71 495 77 295 63 759
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 89 372 48 014 34 612 42 960 55 223
Należności w tys. USD 133 162 56 429 104 539 90 490 92 241
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 329 760 563 362 456 079 491 173 574 565
Wskaźnik płynności szybkiej 0,77 1,10 0,46 0,43 0,37

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($801 918K + $89 372K + $133 162K) ÷ $1 329 760K
= 0,77


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Sally Beauty Holdings Inc
SBH
0,77
e.l.f. Beauty Inc
ELF
1,67