Sally Beauty Holdings Inc (SBH)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 50,41% 48,82% 49,29% 49,44% 49,89%
Marża zysku operacyjnego 10,92% 7,76% 11,81% 11,70% 12,73%
Marża zysku brutto 8,39% 4,55% 9,34% 8,35% 8,78%
Marża zysku netto 6,19% 3,22% 7,01% 6,56% 5,46%

Zwrot z inwestycji

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Operacyjny ROA 14,86% 9,42% 21,82% 21,94% 23,61%
ROA 8,42% 3,91% 12,94% 12,30% 10,13%
Zwrot z kapitału całkowitego 25,44% 15,05% 29,84% 30,68% 35,60%
ROE 85,44% 733,31%