Sally Beauty Holdings Inc (SBH)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 728 130 3 815 560 3 875 000 3 514 330 3 876 410
Property, plant and equipment w tys. USD 297 779 297 876 307 377 315 029 319 628
Rotacja aktywów trwałych 12,52 12,81 12,61 11,16 12,13

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 728 130K ÷ $297 779K
= 12,52


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów trwałych
Sally Beauty Holdings Inc
SBH
12,52
e.l.f. Beauty Inc
ELF
73,51