Sally Beauty Holdings Inc (SBH)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 7 749 990 3 514 330 3 876 410 3 932 560 3 938 320
Property, plant and equipment w tys. USD 614 754 315 029 319 628 308 357 313 717
Rotacja aktywów trwałych 12,61 11,16 12,13 12,75 12,55

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $7 749 990K ÷ $614 754K
= 12,61


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów trwałych
Sally Beauty Holdings Inc
SBH
12,61
e.l.f. Beauty Inc
ELF
37,08