Sally Beauty Holdings Inc (SBH)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 815 560 3 875 000 3 514 330 3 876 410
Aktywa razem w tys. USD 2 576 870 2 847 130 2 895 150 2 098 450
Rotacja aktywów razem 1,48 1,36 1,21 1,85

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 815 560K ÷ $2 576 870K
= 1,48


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Sally Beauty Holdings Inc
SBH
1,48
e.l.f. Beauty Inc
ELF
0,79