Sally Beauty Holdings Inc (SBH)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Cykl zapasów dni 180,22 165,50 165,28 176,92
Cykl należności dni 6,91 6,27 5,86 9,84
Cykl zobowiązań dni 53,07 55,39 47,96 51,74
Cykl konwersji gotówki dni 134,07 116,38 123,18 135,02

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 180,22 + 6,91 – 53,07
= 134,07


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Cykl konwersji gotówki
Sally Beauty Holdings Inc
SBH
134,07
e.l.f. Beauty Inc
ELF
212,07