Sally Beauty Holdings Inc (SBH)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 896 400 1 921 660 1 798 740 1 965 870
Zapasy w tys. USD 936 374 871 349 814 503 952 907
Rotacja zapasów 2,03 2,21 2,21 2,06

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 896 400K ÷ $936 374K
= 2,03


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja zapasów
Sally Beauty Holdings Inc
SBH
2,03
e.l.f. Beauty Inc
ELF
1,66