Sally Beauty Holdings Inc (SBH)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Rotacja zapasów 1,88 2,03 2,21 2,21 2,06
Rotacja należności 49,14 52,79 58,20 62,28 37,08
Rotacja zobowiązań 7,07 6,88 6,59 7,61 7,05
Rotacja kapitału pracującego 5,75 8,21 5,39 4,04 5,48

Średnia liczba dni

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Cykl zapasów dni 194,52 180,22 165,50 165,28 176,92
Cykl należności dni 7,43 6,91 6,27 5,86 9,84
Cykl zobowiązań dni 51,64 53,07 55,39 47,96 51,74

Długoterminowe

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Rotacja aktywów trwałych 12,52 12,81 12,61 11,16 12,13
Rotacja aktywów razem 1,37 1,48 1,36 1,21 1,85