Sally Beauty Holdings Inc (SBH)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Rotacja zapasów 2,03 2,21 2,21 2,06
Rotacja należności 52,79 58,20 62,28 37,08
Rotacja zobowiązań 6,88 6,59 7,61 7,05
Rotacja kapitału pracującego 8,21 5,39 4,04 5,48

Średnia liczba dni

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Cykl zapasów dni 180,22 165,50 165,28 176,92
Cykl należności dni 6,91 6,27 5,86 9,84
Cykl zobowiązań dni 53,07 55,39 47,96 51,74

Długoterminowe

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Rotacja aktywów trwałych 12,81 12,61 11,16 12,13
Rotacja aktywów razem 1,48 1,36 1,21 1,85