Sally Beauty Holdings Inc (SBH)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 70 558 400 959 514 151 71 495
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 53 192 44 686 48 014 34 612
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 667 914 664 881 563 362 456 079
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,19 0,67 1,00 0,23

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($70 558K + $53 192K) ÷ $667 914K
= 0,19


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Sally Beauty Holdings Inc
SBH
0,19
e.l.f. Beauty Inc
ELF
1,43