Sally Beauty Holdings Inc (SBH)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
2022/Q1
(31 gru 2021)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
2021/Q3
(30 cze 2021)
2021/Q2
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 99 071 70 558 101 318 227 413 298 140 400 959 270 317 408 321
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 57 840 53 192 59 806 50 990 45 396 44 686 46 928 42 278
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 677 266 667 914 774 961 574 269 681 752 664 881 650 205 875 051
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,23 0,19 0,21 0,48 0,50 0,67 0,49 0,51

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($99 071K + $57 840K) ÷ $677 266K
= 0,23


Analiza porównawcza

2023/Q1

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Sally Beauty Holdings Inc
SBH
0,23
e.l.f. Beauty Inc
ELF
1,32