Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 10 844 800 9 913 600 8 927 700 8 959 700 7 742 300 7 021 700 7 566 400 7 050 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 386 600 574 700 366 300 406 200 411 200 446 400 583 600 424 900
Należności w tys. USD 5 667 300 5 584 500 5 121 300 5 118 600 5 328 700 5 548 300 5 161 400 4 839 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 423 400 3 598 600 3 104 400 3 100 100 3 141 300 2 879 200 3 033 900 3 007 600
Wskaźnik płynności szybkiej 4,94 4,47 4,64 4,67 4,29 4,52 4,39 4,09

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($10 844 800K + $386 600K + $5 667 300K) ÷ $3 423 400K
= 4,94


Analiza porównawcza

2023/Q4