Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 4 904 100 8 901 200 3 296 200 2 209 800 2 534 400
Aktywa razem w tys. USD 29 214 500 25 434 800 17 163 300 14 805 200 11 734 500
Operacyjny ROA 16,79% 35,00% 19,20% 14,93% 21,60%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $4 904 100K ÷ $29 214 500K
= 16,79%


Analiza porównawcza

2022