Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 546 200 491 900 362 300 180 000 202 507
Zapasy w tys. USD 3 902 600 1 916 600 1 415 500 1 151 200 726 138
Rotacja zapasów 0,91 0,26 0,26 0,16 0,28

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $3 546 200K ÷ $3 902 600K
= 0,91


Analiza porównawcza

2021