Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 932 100 800 000 1 773 100 491 900 362 300
Zapasy w tys. USD 2 580 500 2 401 900 1 951 300 1 916 600 1 415 500
Rotacja zapasów 0,36 0,33 0,91 0,26 0,26

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $932 100K ÷ $2 580 500K
= 0,36


Analiza porównawcza

2023