Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 19 479 200 15 884 100 14 014 900 9 779 100 7 689 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 423 400 3 141 300 3 932 500 2 697 400 2 096 600
Wskaźnik płynności bieżącej 5,69 5,06 3,56 3,63 3,67

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $19 479 200K ÷ $3 423 400K
= 5,69


Analiza porównawcza

2023