Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 15 884 100 28 029 800 9 779 100 7 689 100 6 447 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 141 300 7 865 000 2 697 400 2 096 600 1 442 800
Wskaźnik płynności bieżącej 5,06 3,56 3,63 3,67 4,47

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $15 884 100K ÷ $3 141 300K
= 5,06


Analiza porównawcza

2022