Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 32 143 400 8 497 100 7 863 400 6 710 800 5 872 230
Property, plant and equipment w tys. USD 6 964 400 3 221 600 2 890 400 2 575 800 2 358 600
Rotacja aktywów trwałych 4,62 2,64 2,72 2,61 2,49

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $32 143 400K ÷ $6 964 400K
= 4,62


Analiza porównawcza

2021