Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 13 117 200 12 172 900 16 071 700 8 497 100 7 863 400
Property, plant and equipment w tys. USD 4 146 400 3 763 000 3 482 200 3 221 600 2 890 400
Rotacja aktywów trwałych 3,16 3,23 4,62 2,64 2,72

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $13 117 200K ÷ $4 146 400K
= 3,16


Analiza porównawcza

2023