Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 7 742 300 5 694 700 3 587 000 3 214 300 2 809 900
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 411 200 332 400 160 800 387 100 243 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 141 300 3 932 500 2 697 400 2 096 600 1 442 800
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,60 1,53 1,39 1,72 2,12

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($7 742 300K + $411 200K) ÷ $3 141 300K
= 2,60


Analiza porównawcza

2022