Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 7 742 300 7 021 700 7 566 400 7 050 600 11 389 400 5 787 600 3 910 800 3 503 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 411 200 446 400 583 600 424 900 664 800 482 000 444 300 213 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 141 300 2 879 200 3 033 900 3 007 600 7 865 000 3 714 800 3 732 400 3 217 800
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,60 2,59 2,69 2,49 1,53 1,69 1,17 1,16

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($7 742 300K + $411 200K) ÷ $3 141 300K
= 2,60


Analiza porównawcza

2022/Q4