Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 10 844 800 9 913 600 8 927 700 8 959 700 7 742 300 7 021 700 7 566 400 7 050 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 386 600 574 700 366 300 406 200 411 200 446 400 583 600 424 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 423 400 3 598 600 3 104 400 3 100 100 3 141 300 2 879 200 3 033 900 3 007 600
Wskaźnik płynności gotówkowej 3,28 2,91 2,99 3,02 2,60 2,59 2,69 2,49

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($10 844 800K + $386 600K) ÷ $3 423 400K
= 3,28


Analiza porównawcza

2023/Q4