Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 960 000 2 695 700 713 900 708 500 703 453
Kapitał własny w tys. USD 37 537 600 11 025 300 11 089 700 8 757 300 6 144 080
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,10 0,20 0,06 0,07 0,10

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $3 960 000K ÷ ($3 960 000K + $37 537 600K)
= 0,10


Analiza porównawcza

2021