Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 932 100 800 000 1 773 100 491 900 362 300
Zobowiązania handlowe w tys. USD 606 600 589 200 564 000 475 500 418 100
Rotacja zobowiązań 1,54 1,36 3,14 1,03 0,87

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $932 100K ÷ $606 600K
= 1,54


Analiza porównawcza

2023