Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 800 000 3 546 200 491 900 362 300 180 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 589 200 1 128 000 475 500 418 100 218 200
Rotacja zobowiązań 1,36 3,14 1,03 0,87 0,82

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $800 000K ÷ $589 200K
= 1,36


Analiza porównawcza

2022