Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 4 338 400 16 150 600 3 513 200 2 115 800 2 444 400
Kapitał własny w tys. USD 22 664 000 37 537 600 11 025 300 11 089 700 8 757 300
ROE 19,14% 43,03% 31,86% 19,08% 27,91%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $4 338 400K ÷ $22 664 000K
= 19,14%


Analiza porównawcza

2022