Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 13 117 200 12 172 900 16 071 700 8 497 100 7 863 400
Aktywa razem w tys. USD 33 080 200 29 214 500 25 434 800 17 163 300 14 805 200
Rotacja aktywów razem 0,40 0,42 0,63 0,50 0,53

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $13 117 200K ÷ $33 080 200K
= 0,40


Analiza porównawcza

2023