Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 19 479 200 18 634 800 16 923 000 16 909 200 15 884 100 15 428 600 15 529 900 14 306 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 423 400 3 598 600 3 104 400 3 100 100 3 141 300 2 879 200 3 033 900 3 007 600
Wskaźnik płynności bieżącej 5,69 5,18 5,45 5,45 5,06 5,36 5,12 4,76

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $19 479 200K ÷ $3 423 400K
= 5,69


Analiza porównawcza

2023/Q4