PG&E Corp. (PCG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 028 000 734 000 262 000 239 000 247 000 291 000 420 000 307 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 765 000 2 189 000 778 000 899 000 845 000 1 839 000 1 185 000 1 086 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 14 801 000 15 788 000 14 027 000 15 007 000 16 560 000 17 427 000 17 784 000 15 493 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,12 0,19 0,07 0,08 0,07 0,12 0,09 0,09

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 028 000K + $765 000K) ÷ $14 801 000K
= 0,12


Analiza porównawcza

2023/Q1