PG&E Corp. (PCG)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 21 680 000 20 642 000 18 469 000 17 129 000 16 759 000
Property, plant and equipment w tys. USD 76 208 000 69 826 000 66 136 000 61 635 000 58 557 000
Rotacja aktywów trwałych 0,28 0,30 0,28 0,28 0,29

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $21 680 000K ÷ $76 208 000K
= 0,28


Analiza porównawcza

2022